Owganystanda düýn agzaçar wagty guralan bombaly 4 hüjümde 4 adam ýogaldy

Hüjümiň jogapkärçiligini heniz öz üstüne alan bolmady

Owganystanda düýn agzaçar wagty guralan bombaly 4 hüjümde 4 adam ýogaldy

Owganystanda düýn agzaçar wagty yzly yzyna guralan  bombaly 4 hüjümde ilkinji kesgitlemelere görä, 4 adam ýogaldy, 20 adam ýaralandy

Nangarhar welaýat häkimliginiň metbugat geňeşçisi Ataullah Hogýani, Jelalabadyň Talaşy etrabynda agzaçar wagty yzly yzyna  bombaly 4  hüjümiň guralandygyny aýtdy.

Hüjümde ilkinji kesgitlemelere görä, asuda ilatdan 4 adamyň ýogalandygyny, 20 adamyň ýaralanandygyny nygtan Hogýani, ýaralananlardan 4 adamyň ýagdaýynyň agyrdygyny belledi.

Hüjümiň jogapkärçiligini heniz öz üstüne alan bolmadyDegişli Habarlar