Eýrandaky sil apaty sebäpli 2 million adam kömege mätäçlik duýýar

5 welaýata ýaramaz täsirini ýetiren sil apaty sebäpli 7 milliard 619 million dollarlyk ýitgi çekildi

Eýrandaky sil apaty sebäpli 2 million adam kömege mätäçlik duýýar

Halkara guramalar Eýranda aşa köp ýagýan ýagyşlar bilen gelen sil apaty sebäpli ýurtda 2 million adamyň ynsanperwer kömegine mätäçlik duýýandygyny mälim etdi.

Eýrandaky 31 welaýatdan 25-ni täsiri astyna alan sil apaty 2 müňden gowrak şähere, etraba we oba ýaramaz täsirini ýetirdi.

Sil apaty 10 milliondan gowrak adama ýaramaz täsirini ýetirdi, ýarym milliondan gowrak adam öýüni terk etmeli boldy.

Sil sebäpli azyndan 78 adam ýogaldy, 1136 adam ýaralandy, 2 million adam hem gyssagly kömege mätäç

Sil sebäpli ýitgi çeken 30 müň maşgala kömek berilmegi üçin halkara guramalara ýüz tutuldy.

Eýranyň Içeri işler ministri Abdurryza Rahmani Fazli 25 welaýata ýaramaz täsirini ýetiren sil apaty sebäpli 7 milliard 619 million dollarlyk ýitgi çekilendigini mälim edipdi.

 Degişli Habarlar