BMG işgärlerinden Boeing uçarlary bilen syýahat etmezliklerini isledi

BMG işgärlerinden Boeing 737 Max kysymly ýolagçy uçarlary bilen syýahat etmezliklerini isledi

BMG işgärlerinden Boeing uçarlary bilen syýahat etmezliklerini isledi

 

BMG Efiopiýada başdan geçirlen uçar heläkçiliginden soň işgärlerinden Boeing 737 Max kysymly ýolagçy uçarlary bilen syýahat etmezliklerini isledi.

BMG-nyň Baş sekretarynyň metbugat geňeşçisi Dužariç gündelik metbugat ýygnagynda “BMG-nyň işgärlerine Boeing 737 Max kysymly ýolagçy uçarlary bilen syýahat etmezlikleri barada görkezme berildi” diýdi.

Dužarriç kararyň howpsyzlyk maksady bilen kabul edilendigini aýtdy.

Efiopiýada 10-njy martda başdan geçirlen we 157 adamyň ýogalmagyna sebäp bolan uçar heläkçiliginden soň 40-dan gowrak ýurt Amikada öndürülýän Boeing 737 Max kysymly ýolagçy uçarlarynyň uçuşyny gadagan etdi.

 

 Degişli Habarlar