NATO Türkiýäniň günorta serhedinde howpsyzlyk çärälerini artdyrýar

NATO Türkiýäniň günorta serhedindine garşy abanýan howplara garşy howpsyzlyk çärälerini artdyrmak barada karar kabul etdi

NATO Türkiýäniň günorta serhedinde howpsyzlyk çärälerini artdyrýar

Belgiýanyň paýtagty Brýusselde agza ýurtlaryň Döwlet baştutanlaryny bir ýere jemlän NATO-nyň bu günki maslahaty çap edilen umumy beýannama bilen tamamlandy. 

Beýannamanyň 23-nji maddasynda alýansyň alýansyň Türkiýä Siriýadan abanýan ballistik raketa howpyny ýakyndan gözegçilik ediljekdigi we netijelendirmäge dowam ediljekdigi bellenen beýannamada: "Hyzmatdaşlar terrora garşy göreşde jebislik we raýadaşlyk içinde. Howp we hemlelere garşy bilelikde garşy hyzmatdaşlyk eder" diýildi. 

 


Etiketkalar: Türkiýe , günorta , NATO

Degişli Habarlar