Amerikada guralan ýaragly hüjümde 2 adam ýogaldy

Ýaralanan 4 adamyň 1-iniň ýagdaýy agyr

621170
Amerikada guralan ýaragly hüjümde 2 adam ýogaldy

Amerikanyň Merilend ştatynyň Baltimore şäherinde bolan ýaragly hüjümde 2 adam ýogaldy, 4 adam ýaralandy.

Hüjümçi dükanlaryň biriniň öňünde adamlara ot açdy.

Hadysada 1 adam wakanyň bolan ýerinde ýogaldy, 1 adam bolsa alynyp gidilen hassahanada ýogaldy.

Ýaralanan 4 adamyň 1-iniň ýagdaýynyň agyrdygy habar berildi.

Wakanyň bolan ýerinden gaçan hüjümçiniň tussag edilmegi üçin gözleg işi başladyldy.Degişli Habarlar