Daşary ýurt metbugatyna syn

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakyndaky habarlar daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde uly beýan tapýar

1608280
Daşary ýurt metbugatyna syn

Le Monde: Fransiýada Kowid-19 sebäpli hassahananyň agyr keselliler bölümine alynýan syrkawlaryň arasyndaky ýaşlaryň sany barha artýar. 

Aldustour: Adalat we ösüş partiýasy Rejep Taýýip Erdogany ýaňadandan partiýanyň başlyklygyna saýlady. 

Aldustour: Iordaniýada AstraZeneca sanjymynyň 1-nji we 2-nji dozalarynyň arasyndaky 3 aýlyk möhlet amala aşyrylmaga başlandy. 

Aljazeera: Türkiýe Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makronyň Fransiýada geçen saýlawlara goşulandygy bilen bagly beýanatlaryny ýazgardy. 

La Nasion (Argentina): Argentina Wenesuela goldaw bermek maksady bilen Lima toparyndan çykdy. 

Prensa Latina (Kuba): Kuba, Kowid-19-a garşy köpçülikleýin sanjym ýoluny amala aşyrýar. Ilatyň 70 göterimine iýul we awgust aýlarynda sanjym ediler. 

Bild.de: Germaniýanyň Federal Kansleri Koronawirus epidemiýasy bilen bagly geçirilen soňky maslahatda Pasha günleri üçin görülen gadagançylyk karary sebäpli raýatlardan ötünç sorady. 

Deutsche Welle: Germaniýada Sputnik V sanjymy üçin işe girişdi. Germaniýanyň hökümedi Ýewropa Bileleşigi Komissiýasyndan Russiýa tarapyndan oýlanyp tapylan Sputnik V sanjymynyň sarglamagy üçin işleriň başladylmagyny isledi. 

Spiegel.de: Çagalar koronawirusa garşy 2022-nji ýylda sanjym etdirip bilerler, olam ähli zat gowy giden halatynda. 

Kommersant: Russiýanyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow, Günorta Koreýanyň Daşary işler ministri Çung Yý Ýon bilen Seul şäherinde geçiren duşuşygyndan soň, iki ýurdyň umumy maýa goýum gaznasynyň döredilmegi üçin gepleşikler geçirendigini habar berdi. 

Lenta.ru: Bloomberg tarapyndan berilen habarlara görä, ABŞ 2020-nji ýylda Russiýadan nebit we nebit önümleriniň importyny artdyrdy. 

TASS:  Soyuz 2.1b daşaýjy raketa, OneWeb emeli hemralaryny orbita ýerleşdirmek üçin Wostoçnyý kosmodromdan uçuryldy. 


Etiketkalar: #metbugat , #dünýä , #gazet

Degişli Habarlar