Daşary ýurt metbugatyna syn

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakyndaky habarlar daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde uly seslenme döredýär

1471593
Daşary ýurt metbugatyna syn

 

“Bild.de” Täze görnüş koronawirusa garşy rus sanjymyny almak isleýän ýurtlaryň bardygyny belleýär.

“Şpiegel.de” Şwesiýanyň epidemiýa döwründe ykdysadyýetini halkdan has gowy ýagdaýda goramagyň hötdesinden gelendigini belleýär.

“Le Monde” Fransiýanyň Premýer ministri Kasteksiň, şaher häkimlerinden Kovid-19 garşy jemgyýetçilik ýerlerinde maska dakylmagyny talap etjekdigini nygtaýar.

“Frans-24” Fransiýanyň Premýer ministri Kasteksiň, koronawirusa garşy göreş meselesine duýduryş berendigini mälim edýär.

“Le Soir” Belgiýanyň paýtagty Brýusselde koronawirusa garşy göreş üçin maska dakylmagynyň mejbury ýagdaýa getirlip getirilmejekdigi meselesiniň gün tertibinde esasy orun eýeleýändigini belleýär.

Ispaniýada çap edilýän “El Pais” gazeti,  ýaşlaryň Ispaniýanyň paýtagty Madritde koronawirusyň gözegçilik astyna alynmagyny kynlaşdyrýandygyny ýazýar.

Wenesuelada çap edilýän “Telesur” gazeti, Kubanyň, Russiýanyň Kowid-19-ar garşy tapan sanjymyny öndürip biljekdigine ünsi çekýär.

“Al Žazeera”, Liwanyn paýtagty Beýrutda bolan partalamadan soň başlan protest ýörişleriniň 1 hepde-den bäri dowam edýändigini habar berýär.

Katarda çap edilýän “Al Raýa” gazeti, ABŞ-nyň Wekiller palatasynyň “Saud Arabystanynyň hökümeti dünýä derejesinde demokratiýa abanýan howp we ABŞ-nyň hyzmatdaşy hökmünde görülmeli däl” diýen beýanatyna ýer berýär.

Rus “Interfaks” ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp, Russiýa bilen ýadro ylalaşygynyň baglaşylmagyny esasy halkara mesele hökmünde häsiýetlendirendigini belleýär.

“RBK.ru” Rus ykdysadyýetiniň täze görnüş koronawirus epidemiýasy döwründe 8,5 göterim aşaklandygyny mälim edýär.

“Izwestiýa” gazeti, Belarusda 12-nji awgustdan başlap feýerweriň satuwynyň gadagan edilendigini ýazýar.Degişli Habarlar