Daşary ýurt metbugatyna syn

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakyndaky habarlar daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde uly seslenme döredýär

1421750
Daşary ýurt metbugatyna syn

Al Kuds Al Arabi: Koronawirus krizisi... Dubaýyň söwda palatasy, BAE kärhanalaryň 70 göteriminiň 6 aýyň içinde ýapylmagyna garaşýar. 

Al Raýa (Katar): Türkiýe Haftere duýduryş berdi. 

Al Jazeera: Kaşykçynyň ogullary kakalarynyň ganhorlaryny bagyşladylar. 

faz.de: Koronawirus tapgyrynda syýahatçylyk: Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministri Mehmet Nuri Ersoý: "Türkiýe syýahatçylykda isleg bildirilen ýurtlaryň biri bolar" diýip belledi. 

Bild.de: 25 million ýewrolyk teklip-Liwerpulyň baş tälimçisi Ýurgen Klopp türk derwezeban Ugurjan Çelikiň öz toparyna geçmegini isleýär. 

Focus.de: Covid-19: ABŞ we Britaniýa derman kärhanasyna sanjym üçin 1 milliard dollar berýär.

Telesur (Wenesuela): Prezident Nikolas Maduro karantiniň gowşadylmagy bilen bagly meýilnama hödürlär.  

Le Monde: Ýakyn Gündogar mundan soň syýasy bir wirusa sezewar galyp biler: Donald Trampyň diplomatiýasy. 

Le Figaro: Fransiýada geçirilmegi meýilleşdirilýän ýerli saýlawlar: Eger ýurtdaky saglygy goraýyş bilen bagly ýagdaý gowşasa saýlawlaryň 2-nji tapgyry 28-nji iýunda geçiriler. 

Le Temps: Ykdysady durnuksyzlyga garamazdan Hytaý koronawirusa garşy üstünligini belläp geçýär. 

Izwestiýa: Russiýanyň BMG-däki hemişelik wekili Wasiliý Nebenzýa Hoowpsyzlyk geňeşiniň maslahatynda Ukrainanyň Krymy öz ýalňyşlary sebäpli ýitirendigini öňe sürdi. 

RIA Nowosti: ABŞ Russiýa bilen möhüm ýarag gepleşiklerini geçiriljekdigini mälim etdi. 

Lenta.ru: Russiýada koronawirus epidemiýasynyň 2-nji tolkunynyň tomus paslynyň ahyrynda bolup biler. 


Etiketkalar: #dünýä , #gazet , #metbugat

Degişli Habarlar