Daşary ýurt metbugatyna syn

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakyndaky habarlar daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde uly beýan tapýar

Daşary ýurt metbugatyna syn

Tageschau.de: Prezident Erdogan 19-njy ýanwarda Germaniýa geler.

Deutsche Welle: Kasym Süleýmaniniň öldürilmeginden soň nebitiň bahalary artdy.

Spiegel.de: Nemes esgerler Yrakda galmaga dowam eder.

Alshark Alawsat (Saud Arabystany-Britaniýa): Eýran, içerki işlerine goşulyşmazlygy barada Britaniýa duýduryş berdi.

Al-Raýa Al-Katariýa (Katar): Ýüz günden soň Yrakdaky protestler ýaýbaňlandy.

Al-Ayam (Bahreýn): BAE, birnäçe aýyň dowamynda ilkinji ýadro desgasyny işletmäge başlar.

RBK: Russiýanyň metbugaty: Halife Hafter ylalaşyga gol çekmeden Moskwany terk etdi.

Russiýanyň Ria Nowosti agentligi: Russiýanyň hökümetiň başyndaky partiýasy, Ýedinaýa Rossiýa, öýdäki zenanlara garşy salgyt girizmek baradaky teklibi ret etdi.

El Mundo (Ispaniýa): Ispaniýanyň Premýer ministri Pedro Sançez, Ýewropa Bileleşigindäki iň uly hökümeti gurdy: Onuň düzüminde 4 wise-premýer we 18 ministr bar.

El País (Ispaniýa): Kataloniýanyň ozalky lideri Karlos Puigdemont, Ýewropa Parlamentindäki wezipesine başlan mahaly, Ispaniýanyň hökümeti el degrilmesizliginiň aýrylmagyny isledi.

La Tersera (Çili): Wenesuelanyň hökümeti, duşenbe güni ABŞ-nyň Milli mejlisiniň başlyklygyna saýlanan oppozisioner lider Luis Parra garşy girizilen sanksiýalary ret etdi.

Le Parisien: Emmanuel Makron Sahel sebitine goşmaça 220 esger ugratjakdygyny habar berdi.

Le Monde: (Fransiýa): Hormatly dynç alyşlyk bilen bagly reforma: 2021-nji ýylda mugallymlaryň aýlyklarynyň artdyrylmagy üçin 500 million ýewrolyk býujet aýryldy.

Le Figaro: Polisiýa gullugynyň Parižde geçirilen demonstrasiýalardaky eden-etdilikleri bilen bagly 2 aýry derňew işi geçirilýär.


Etiketkalar: agentlik , gazet , metbugat

Degişli Habarlar