Törkiyӓ sezne kötep qala

 

Üz cirlӓrendӓ törle śivilizaśiyӓlӓrne yӓşӓtkӓn Törkiyӓ küp sandağı  legendar xikӓyӓ, iskitkeç tabiğat’ , törle töslӓr  hӓm qunaqçıllıqqa ruxlandırdı.


Etiketlar: Törkiyä