Qarabax suğışı hӓm Ӓrmӓnstannıň suğış cinayӓt’lӓre

Könüzäk mäs'älälär 44

1518671
Qarabax suğışı hӓm Ӓrmӓnstannıň suğış cinayӓt’lӓre

Azӓrbaycan 30 yıldan kübrӓk yaw astında bulğan cirlӓren azat itü öçen Qarabaxta xӓrbi xӓrӓkӓtlӓren dӓwam itӓ. Ӓrmӓnstan isӓ xӓrbi bularaq Azӓrbaycan armiyӓsenӓ qarşılıq kürsӓtӓ almıy ,Gӓncӓ hӓm başqa şӓhӓrlӓrne maqsat itep alıp tınıç xalıqnı üterӓ.

Säyäsi,iq’tisadi häm soŝial’ tikşerenülär waqıfı SETAnıň  tışqı sӓyӓsӓt tikşerenüçese Can Acunnıň Qarabax suğışı hӓm Ӓrmӓnstannıň suğış cinayӓt’lӓre  xaqında aňlatmasın täq’dim itäbez.

Ӓrmӓnstannıň bu xӓrӓkӓt rӓweşeneň aňlı strategiyӓgӓ nigezlӓnüen kürӓbez. Azӓrbaycannı Qarabaxtan çittӓ dӓ suğışqa mӓcbür itep Rusiya belӓn qul quyğan Kollektiv iminlek kileşüen tormışqa aşıru öçen. Ӓrmӓnstan bu strategiyӓse belӓn açıq rӓweştӓ suğış cinayӓte êşli.

Azӓrbaycan armiyӓse yaqınça 1 ay Qarabaxta xӓrbi xӓrӓkӓtlӓren dӓwam itterӓ. Armiya berençe çiratta Tön’yaq hӓm Kön’yaq küçӓrlӓrdӓ xӓrӓkӓtlӓren dӓwam itsӓ dӓ, soňğı dӓwerdӓ Könyaq-könbatış yünӓleştӓ zur uňışlarğa ireşte. Fözuli, Cӓbrail kebek möhim rayonnar belӓn bergӓ Zӓngilan da qulğa töşerelep ӓrmӓn köçlӓr belӓn İran arasındağı çik bӓylӓneşe tulısınça özelde. Azӓrbaycan armiyӓse suğış qırındağı bu qazanışlarınnan soň kön’yaq liniyӓdӓn tön’yaqqa taba  Laçin koridorına barırğa omtıla.  Bu rӓweşle Ӓrmӓnstannıň Qarabax belӓn töp logistik liniyӓsen özӓçӓk.

Ӓrmӓnstan köçlӓreneň isӓ front liniyӓlӓren  ӓkrenlӓp saqlaw êzlӓnülӓrendӓ buluın kürӓbez.

Lӓkin suğışnıň  berençe könnӓrennӓn diyӓrlek Azӓrbaycannıň hawa xakimiyӓten üz qulında totuı, Törkiyӓ tӓêmin itkӓn qorallı keşesez hawa apparatları berençe çiratta bulu belӓn bergӓ yuğarı dӓrӓcӓle texnik mömkinleklӓrgӓ iyӓ buluı ӓrmӓnnӓrgӓ front liniyӓlӓrendӓ zur mömkinlek birmi. Alar zur yuğaltular kiçerep kire çigenӓ.

Ӓrmӓnstan suğışta ciňelüen kürgӓngӓ kürӓ suğıştağı balansnı törle strategiyӓlӓr yӓrdӓmendӓ üzgӓrtergӓ omtıla. Ӓrmӓnstan prem’yer-ministrı Paşinyan Putin, Makron hӓm Tramp kebek  liderlar belӓn êlemtӓgӓ kerep utnı tuqtatırğa omtılğanda , Ӓrmӓnstan armiyӓse isӓ Azӓrbaycannıň suğış sızığında bulmağan şӓhӓrlӓrenӓ höcüm itep Azӓrbaycannı suğışnı cӓyelderüe öçen qotqı salırğa ,qotırtırğa  tırışa.

Şaqtıy Azӓrbaycan şӓhӓrenӓ, ayıruça Gӓncӓgӓ turıdan - turı ballistik raketalar belӓn höcüm ittelӓr, xӓzerge waqıtqa qadӓr tınıç xalıqtan  90 nan kübrӓk keşe üterelde. Ӓrmӓnstan Azӓrbaycannıň Qarabax tışında üzenӓ höcüm itep Kollektiv iminlek oyışması kileşüe qısasında Rusiyӓneň suğışqa quşıluın tӓêmin itӓrgӓ tırışa.

Ӓmma Azӓrbaycannıň qotqılarğa birelmiçӓ Qarabaxta basıp alınğan cirlӓren azat itügӓ yünӓlüen kürӓbez. Raśional’ bulğanı da nӓq’ menӓ şul. Laçin hӓm Kӓlbӓcӓr aşa ütkӓn logistik liniyӓlӓr Azӓrbaycan armiyӓse tarafınnan yawlap alınğannan soň suğış ozaqqa suzılmasqa mömkin.

 

 

 Bäyläneşle xäbärlär