Nogayşa 237: Yol körsetüvşi işaretler! (2)

Nogayşa 237: Yol körsetüvşi işaretler! (2)

 

Bîr alimdiñ aytqanı,

Yol körsetüvşi işaretlerdiñ

Bîr kesegi em nav bolgan:

 

Besinşi İşaret:      

Arqadaş! Nav dünyadıñ       

Üş tane beti bolgan: 

BîreviAhiret’ke qaragan...      

Nege dese so harmandıñ 

Pidanlıq tarlası bolgan...  

Nav dünyada ekilgenler, 

Ahiret’te bışılgan...

 

Ekinşi beti bolsa,   

Allah’tıñatlarına,     

Esma-i Hüsna’ga qaragan...

Sosı dünya Allah’tıñ 

Barı gözel atlarınıñ   

Körilgen meydanı bolgan...

 

Allah özi sıpatların,  

Em barı qasiyetin,    

Bîr yaqtan önerlerin,  

Nav dünyada yaratqanı      

Maqluqlarman körsetken...

 

Nav manemen oylansa, 

Quday’dıñär bîr atı,    

Bîr önerine at bolgan...

So dünyada yaratılgan   

Maqluqlar qaysı bolsa, 

Allah’tıñ yaratuvşı

Küşini körsetken qasında,       

İlim, irade em basqa

Sıpat, qasiyetlerin körsetken... 

 

Üşünşi bet dünyadıñ    

Bilgenimiz, körgenimiz,   

‘Dünyalıq’ dep aytılgan,      

Qıyın tolı yagı bolgan...

 

So betinde dünyadıñ 

İnsanlardıñ havasına,

Tagı soga keyip bergen

Aller bolgan qasında,

Sosı fani yaşavdaqı    

Qullıqlar tagı bolgan...

 

‘Dünya yaman orın!’ dep    

Aytılganı vaqıt,      

Mine sosı betine

Qaragan yaq añlaşılgan...   

 

Eger iymannurıman,  

Dünyadıñ avvelki     

Eki betine qaransa,

So betler maqsat bolsa,  

Nav dünya manevi     

Bîr Yannet’ke usar...

 

Üşünşi betke qarasaq,

Dünyadıñ sosı beti,

Yamanlıqlarga sebep,

Baasız yagı bolgan...

 

Eger insan avvelki 

Eki betti maqsat qılsa,      

So dünyada körgeni

Barı is em maqluqta,   

Allah’tıñ rahmetini,   

Em küşi, önerini, 

Körip oylagan bolsa,    

Abedi bîr yaşavdı,  

Qazanuvga sebep bolgan...

 

Altınşı işaret:        

Arqadaş! insandıñ kevdesi,     

Jismi, teni, bedeni,

Davlettiñ bîr askerine   

Berip teslim etkeni,   

Ayvan yade maşindey

Alat em vesayitke usagan...

 

Sosı asker, ol ayvandı, 

Ya aydaganı maşindi,  

Beslev ya qaravga,

Sosınlardıñ qızmatına      

Yugurmaga, mejbur bolgan...

 

Aynı sosı misaldey, 

İnsandıñ jisim, kevdesi,  

Soga amanat berilgen...

Bedeni, kevdesini    

Qaravı so insandıñ     

Müyim qullıgı bolgan...

 

Menim sıylı qardaşlarım!

Sosı orında maga   

Nav sözlerdi ayttırgan,

Nepsimminen tüskenim     

Bîr niza ali bolgan:   

Qaytip bolgan? dep sorasan,  

Etkeni iygiliklermen    

Gubargan nepsimge,

Men em nav sözlerdi ayttım:

-Sen äş bîr zattıñ iyyesi,   

Bolmaganın alde,  

Etkeniñ iygiliklerdi,

‘Baresini men ettim!’   

Dep nege gubarasın?

 

Nepsim nav sözlerime     

Qarşılıq bereberip,    

Sosı nav sözlerdi aytqan:

-Madem men äş bîr zattıñ   

İyyesi tuvılman!  

Solay bolsa men de seniñ

Qızmatşıñ bolmayman...

 

Men de soga dep ayttım:      

‘Yavu nav şıbınga qara!

Neşe kişkey, incecik  

Qollarıman qanatını,    

Em közlerini sürtip,

Sıpırıp, tazalapyatır;     

Barı isin köripyatır...

 

Mine ey nepsim menim!     

En az sosı şıbın qadar,

Vücudına qızmat etkeniñ,      

Endi saga keregipyatır...’

Dep sosı nepsimdi,    

Qullıgını kördirmege,

Köndirdim em susturdum...    

 

Sosı qara şıbınga, 

Tazalav duygusını     

Programlap işine salgan;

Är qongan ornında,   

Dayim tazalanıp turgan   

Sosı şıbındı maga,

Oqutıvşı bîr usta  

Etken Quday Allah’tı;   

Em sosı şıbınman  

Nav nepsimdi susturup    

Qullıgına köndirgendi,

Maga nasip etken Haq’tı,

Barı noqsan eksiklikten

Erek bilip qutsayman...  

 

Basqa işaretlerdi tagı, 

‘Quday’ımız keliyek yuma

Aytqandı nasip qılsın!’  

Dep yürekten yalbaramız....

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com