Nogayşa 201: Yaslarman habarlasuv (3)

Nogayşa 201: Yaslarman habarlasuv (3)

 

Üyken bîr alimdiñ 

Yaslarga bergeni 

Derslerinden bîreviniñ

Son kesegi nav bolgan: 

 

Burungıda aytılgan    

Ene sosı temsildey    

“Alalşa tögerekte

Ötpegen bîr yaslıqtıñ 

Zeyirli balga usagan, 

Künali zavqları,

Ebedi bîr qaznadıñ 

Dayimi bir tedimdiñ    

Bileti em vesiqası,

İymandı yoytturqanga,

Ölüm asqaq ökminde,

Qabir abedi qarangıga 

Aşılgan esik boladı...

Ol qıyın aqıbat,

Acel yasırın bolganga, 

Yas, qart ayırmay

Är vaqıt cellattay 

Baslardı kespege 

Kelüv ihtimalı bolganga,

Qıyınlıqtı artıq qıladı...

 

Eger sosı zeyirli,

Tetli balga usagan 

Gayr-ı meşru havaslardı,

Taslasa bîr adem,

Qur’an’dın bîr tılsımı 

Bolgan nav iymanıman

Parızlarga em uysa, 

Umulmagan kebimen

Bîr piyangoga oqşagan,

Abedi tedim beriyek 

Bîr qaznadıñ biletini,

So ademdiñ alıyagına,

Yüzyırmı tört miñenbiya 

Alayhimüsselam qasında,

Had hesapqa kelmes  

Evliya zatlar tagı, 

Em ehl-i haqıyqat

Alimler ep barabar 

Bizlerge qabar berip 

Izların em körsetedi...

 

Sözdin özi, em soñı: 

Yaslıq bîr kün ketiyek!

Künalermen ötken bolsa, 

Em dünyada em ahirette,

Miñler bela, elemlerdi,

Baslarga akeliyegini; 

Em sosınday yaslardıñ

Üyken nimet yaslıgını,

Köbinşe yamanlıqqa

Qullanganları sebep,

So nimetti israp etip  

Är yaqqa  şaşqanga,

Evhamlı marazlarman

Şipahanelerge tüseyigini,

Em är yaqqa şapşıp

Rahat turmagan sebep, 

Ya tutqaqlarga yade, 

Sefalethanelerge

Tüsiyeklerini bilgendi  

Eger siz tileseniz, 

Şifahaneler, tutqaqlar,

Em qabristandan soranız!

Elbet yaslıqlarını 

Künalerde garcap  

Yanlış yolga kirgenge,

Nav allerinden tuvgan  

Marazlarman iñlegen,

Eyvahlarman pişman bolgan 

Ademlerdi esitiyeksiniz!

 

Tutqaqlardı em tıñlasanız,  

Köbinşe yaslıq sebep

Yamanlıqta yürgenge, 

Haram yaman islerdiñ 

Tokatlarını yegen,

Qara mañlay yaslarñ 

Pişmanlıq sözlerini,

Öziniz de esitiyeksiniz...

 

Em qabristanga barsanız, 

Sosı yerge är dayim,

Kirgenlerdi körseniz,

Esigi em är dayim  

Aşılıp qapangan 

Berzah degen alemde

Qabirlerde yatqanlardı,

Sizler tagı körseniz;

Ene sosı ademlerdiñ

Qabirdeki allerini, 

Manevi közlerimen 

Köralgan evliyañ

Em neşe alimlerdiñ  

Bildirgeni kebimen 

Köbinşe azaplardıñ

Yaslıqtı yamanlıqqa 

Qullanganga berilgenin 

Sizler tagı biliyeksiniz...   

 

İnsanlardıñ işinde  

Neşe qartlar em avrıgan 

Ademler yaşaydı...

Onlarga em sorasanız,  

Elbet gene köbinşe

Aşuvlar em hasretlermen: 

‘Eyvah biz yaslıgımızdı,

Bosbosuna zayı ettik; 

Öz özümüzge zarar berdik.

Aman siz aynı bizdey 

Etpeñiz!’ dep aytıyaqlar...

 

Bes on sanelik yaslıqtıñ 

Gayr-ı meşru zavqı üşün

Dünyada köp saneler    

Qaygı, aşuv, gam, keder,

Em berzahta azap, zarar, 

Ahirette alav saqar

Belasını tartqan adem,

Acınıyaq bîr alge 

Tüskeni körilse de    

‘Errazi bizzari

la yunzarı leh’ sırrıman

‘Zararga razılıqpan 

Tüskenler acımaga

Müstahaq bolmaydılar... 

Zararga razılıqpan 

Kirgenlerge maramat

Etilmestin qasında   

Tiyisli de bolmaydılar...

 

Cenab-ı Haq bizlerdi, 

Em sizlerdi nav zamandıñ 

Özine köp tartuvşı

Pitnesinden qutarsın!  

Baremizdi saqlasın!

Amin”, inşallah

   

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com