Thököly Imre Emlékház Törökországban

2008-ban Thököly Imre Emlékház nyílt İzmitben.

271243
Thököly Imre Emlékház Törökországban

  Izmitben 2008 november 14-én megnyitották a Thököly Emlékházat, amely az 1701-1705 között számüzésben élő Thököly Imrének állít emléket.
   Thököly Imre magyar főnemes ifjúkora óta ellenséges érzelmeket táplált a Habsburg-házzal szemben, Erdélyben bekapcsolódott a Magyar Királyság elleni harcokba, 1680. január 8-án a felkelők fővezérükké választották őt. 1682–1685 között a felső-magyarországi török vazallusállam fejedelme volt.
   1697 júniusában II. Musztafa szultán hadjáratot indított Magyarország visszafoglalására. Thökölyt ennek kapcsán azzal bízták meg, hogy Habsburg-ellenes felkelést robbantson ki a Tisza-vidéken. Az 1699-ben megkötött karlócai békét követően élete végéig az Oszmán Birodalom területén élt száműzetésben.
   1701 szeptemberében azonban Izmitbe a „Virágok mezejére” telepítették át.
   Thököly Imre 1705. szeptember 13-án tért örök nyugalomra.
   2005-ben, halálának 300. évfordulóján İzmitben utcát neveztek el róla.Még több hír