VÍZKULTÚRA 18

Rózsaszín tavak, az eget beborító zöld fények, egy vörös part vagy hófehér vattacukornak tűnő medencék...

1554538
VÍZKULTÚRA 18

Rózsaszín tavak, az eget beborító zöld fények, egy vörös part vagy hófehér vattacukornak tűnő medencék... Tévednek, ha azt hiszik, hogy ilyeneket csak álmában vagy tudományos-fantasztikus filmekben láthat az ember! A felsorolt jelenségek mindegyike valós; csupán eltérnek azoktól, amiket megszoktunk... Ezért a legtöbb ember szürreálisnak, filmdíszletnek vagy álomszerűnek nevezné. Még ha közvetlenül nem is foglalkoztak a művészettel és a művészeti irányzatokkal, bizonyára már hallották azt a szót, hogy szürrealizmus. Íme, ma egy szürreálisnak tűnő helyet, Pamukkalét fogjuk bemutatni...

Pamukkale travertínó mészkövei évezredek alatt alakultak ki... Évezredek alatt a föld mélyéből a felszínre jött a kalciumban gazdag víz, ahol megszilárdulva hófehér és ragyogó mészkőrétegekké alakult. Ezek a mesés fehér medencék a történelem során a gyógyulást kereső emberek törzshelyévé váltak. A 2700 méteres hosszúságban egymásba folyó lépcsőzetes medencékkel és az 50 méter magas függőcseppkő-vízesésekkel ez a természeti csoda gyapotmezőre vagy felhabosított tejre emlékeztet, amely összezavarhatja a valóságérzetet. Nem elégszenek meg azzal, hogy a szemükkel lássák, még egy érzékszervüktől segítséget akarnak kapni, megérintik a tavertínókat!... Valóságos, valóságos, de a szépségével úgy elbűvöli önöket, mintha egy fantasztikus világba kerültek volna... A természet egy megismételhetetlen és páratlan alkotással fogadja önöket Pamukkaléban... 

Az elbűvölő látványú és ráadásul gyógyvízekkel rendelkező travertínók mellé természetesen egy várost is alapítottak: Hierapoliszt... A Bergamai Királyság idején épített Hierapolisz ókori városa minden korszakban népszerű volt. A törökül “gyapot” és “vár” jelentésű szavak összetételéből keletkezett, és Denizlitól 17 km-re északra fekvő Pamukkale ókori neve Hierapolisz volt... Ha úgy is hitték, hogy a nevét Hiera amazon királynőről kapta, nincs olyan felfedezés, ami ezt a vélekedést támogatná. A “hiera” név görögül “szentet” jelent. Mivel a városban sok szentély volt, ezért nevezték el “szent városnak”, azaz “Hierapolisznak”. Sztrabó, a híres ókori geográfus a műveiben azt mondja, hogy Hierapolisz egy fríg város. A napjainkban rendelkezésre álló információk fényében ismert, hogy a város már a hellenisztikus kor előtt is létezett. A Római Birodalom idején Frígia tartomány székhelye volt. Hierapolisz a bizánci korban is fontos központ volt. A város kezdetben nem fogadta túl lelkesen a kereszténységet, de később fontos szerepet játszott a vallás terjedésében.

Hierapolisz, azaz Pamukkale híres volt a fém- és kőművességéről, de igazi hírnévre a szövetek miatt tett szert. A városben készített szőnyegeket és textilárukat Efes kikötőjéből hajókkal exportálták a földközi-tengeri térség országaiba. A város számára az igazán nagy gazdagságot biztosító kiviteli termék viszont a történelem során király- vagy császárbíbor néven ismert bíbor színű textil volt. Ez a szín az ókortól kezdve státuszszimbólum volt, amelynek nagyon nehéz volt az előállítása, és ezért rendkívül nagy becsben tartották. Bíbor színű öltözéket csak a királyi vérből származó személyek, vallási vezetők és néhány nemes ember viselhetett. Sőt, a közemberek számára tilos volt a viselése! A hierapoliszi kézművesek egy tengeri héjas állat feldolgozásával, néha pedig különböző alapanyagok felhasználásával tanulták meg e szín előállítását. Sok kilónyi bíborcsiga és hosszú munka után csupán 1 gramm bíbor festéket tudtak előállítani! Ezért felemelkedett az ára, és ez a szín nagyon értékessé vált, és amíg fennállt ez a helyzet, a kínálatot kielégítő város gazdagabbnál gazdagabb lett. A festőmestereknek a tudásuk mellett még természetes segítőik is voltak... A pamukkalei travertínók létrejöttét elősegítő termálvíz sok mészt tartalmaz, ami nagy előnyt biztosított a mestereknek a bíbor szín előállítása során...

Ne feledjük el, hogy a kereszténységben napjainkban is használják ezt a színt a szertartások során!

Ókori színházával, szentélyeivel, emlékkútjaival, gimnáziumával és sírjaival ma is nagy érdeklődés övezi Hierapolisz ókori városát. Travertínóival és ókori romjaival az UNESCO világörökségi helyszíneinek listáján is szerepel.

Térjünk át a város vízzel való kapcsolatára... A római kori városok többségéhez hasonlóan Hierapoliszban is vízvezetékekkel gondoskodtak az ivóvízről. A közeli dombokon épített két vízvezetéken szállították a vizet a városba. A vizet égetett agyagból készített csövekkel vitték el a város utcáiba, és még kisebb csövek segítségével juttatták el a házakig. A város vízművei között figyelmet érdemel a római fürdő. Ma az ásatások során talált szobrok és más leletek kiállítása érdekében régészeti múzeummá alakították át a fürdőt, amely Hierapolisz ókori város egyik legnagyobb építménye. Egy másik érdekes vízmű a Triton-kút épülete... Ez az emlékmű egy 70 méter hosszú medencéből és fülkékből áll, amelyekbe szobrokat állítottak... Egy “latrina”, azaz mosdóként szolgáló épület is van az ókori városban. A napjaink nyilvános mosdóinak első formájának számító “latrinában” a rómaiak külön-külön csatornákat csináltak a szennyvíz és a tiszta víz szállítására. Bár a földrengések miatt romossá vált, de minden részével fennmaradt a napjainkig.

Hierapolisz egyik legjelentősebb épülete az ókori színház is... A domboldalra támaszkodó épület a római színházak egyik legszebb példája Anatóliában. A hozzávetőleg 150 évig (!) épített színház az akusztikájával és méretével hívja fel magára a figyelmet, és minden homlokzatával fennmaradt a napjainkig. Most térjünk át az ókori város legérdekesebb helyszínére, a “Pokol kapujára”, azaz a Ploutonium szent helyére... Erről a barlangról azt tartották az ókorban, hogy ez a holtak birodalmának kapuja... Az ember az ismeretlen iránti kiváncsiságában minden korszakban egy rejtély után kutat! A varázslók és később a papok is tisztában voltak ezzel a kiváncsisággal, és olyan hellyé változtatták ezt a barlangot, ahol megmutathatták az erejüket. A barlangban lévő termálvízben nagy mennyiségű szén-dioxid található, ami természetesen az ide belépők halálát okozta. A papok visszatartották a lélegzetüket, hogy ne hasson rájuk a gáz, és anélkül jöttek ki, hogy meghaltak volna. Ezzel növelték az erejüket a nép szemében, akik nem tudtak róla, hogy megfejtették a barlang rejtélyét...

Az ásatások során kiderült, hogy a pamukkalei travertínókat létrehozó termálvíznek ez a barlang a forrása. Szintén ugyanezen ásatások során a frígek idejéből származó leleteket is találtak. Ez is azt mutatja nekünk, hogy a barlangot már a rómaiak előtt élő frígek is látogatták.

Mivel Hierapolisz egy földrengési zónában fekszik el, ezért két nagy földrengést is elszenvedett és kő kövön nem maradt, majd újjáépítették a várost. A földrengések során a város közepén egy gödör keletkezett, és idővel a település nagyszerű oszlopait, szobrait termálvíz borította be, ezzel “ókori medence” jött létre. Ma a travertínók után ez az ókori medence a legérdekesebb hely Pamukkaléban. Hát hogyan ne vonzaná az érdeklődést? Ebben az ókori medencében lehetőségük van arra, hogy több ezer évvel ezelőtti történelmen ússzanak át! Ki mondhatna nemet egy ilyen élményre! A termálvízzel táplált ókori medence hőmérséklete télen-nyáron 36 fokos... Van egy mítosz is ezzel a medencével kapcsolatban, miszerint a szépséget és hosszú életet hajszoló Kleopátra egyiptomi királynő is úszott benne.

Ma Pamukkaléról, a travertínókról és Hierapolisz ókori városáról beszéltünk, amely feltétlenül szerepel azon helyek listáján, amelyeknek nem fogja elhinni a létezését, és amelyet mindenképp látnia kell, mielőtt meghalna....Még több hír