„Турски поток” ще донесе много придобивки не само на Турция, но и за региона