Честваме 97та годишнина на Република Турция...

Честваме 97та годишнина на Република Турция...