Продължава освобождаването на населени места в Сирия...

Продължава освобождаването на населени места в Сирия...