Подготовки за клетвената церемония на Тръмп...

Подготовки за клетвената церемония на Тръмп...