Италианка събира помощи за страдащите от аутизъм в Палестина...

Италианка събира помощи за страдащите от аутизъм в Палестина...