Проведето бе мероприятие посветено на 32 годишнина от принудителното преселение от България...

Проведето бе мероприятие посветено на 32 годишнина от принудителното преселение от България...

1647450
Проведето бе мероприятие посветено на 32 годишнина от принудителното преселение от България...

Ръководителят на Дирекцията за турците в чужбина и родствените общности Абдуллах Ерен подчерта че през последния 100-150 годишен период Балканите са станали арена на преселения и страдания и каза че младото поколение трябва да знае и помни за да не се изживеят никога повече подобни трагедии.

Абдуллах Ерен публикува декларация във връзка с 32та годишнина от принудителното преселение на турците в България за Турция. 

Той отбеляза че комунистическият режим, останал на власт в България в периода от 1944 до 1989 година е подложил на асимилация турците и мюсюлманите в страната и това е довело до масовото преселване на турците и мюсюлманите от България в Турция. Той подчерта че споменът за тези тежки и изпълнени със страдания дни са все още пресни.

Той каза че за да не бъдат забравени тези страдания и трагедии на които са станали цел турците и родствените общности в чужбина, Дирекцията за турците в чужбина и родствените общности организира различни програми и мероприятия и освен мероприятията за интернирането на кримските татари и на турците Ахъска, организира мероприятия и по повод годишнините от принудителното преселване на турците в България. 

Ерен припомни че в рамките на мероприятията по повод 30та годишнина от принудителното преселване на турците в България за Турция, са подготвили документален филм за Белене, организирали са фотоизложби и други дейности. 

   Още новини по темата