Доклад на Главното омбудсманство на Турция за арменските престъпления...

Доклад на Главното омбудсманство на Турция за арменските престъпления...

1534996
Доклад на Главното омбудсманство на Турция за арменските престъпления...

Омбудсманството на Турция подготви доклад относно нарушенията на човешките права на арменската армия в Нагорни Карабах.

Главният омбудсман на Турция Шереф Малкоч заяви че започвайки от тази седмица, ще изпратят доклада във връзка с военните престъпления на Армения в окупираните азербайджански земи до съответните инстанции и учцреждения в Турция и в света, и до комисиите за човешки права на Европарламента.

Малкоч подчерта че омбудсманите имат две основни мисии, като първата е ролята на посредник в разрешаването на проблемите между гражданите и обществените учреждения а втората е да дава принос за защитата и развитието на човешките права в национален и международен мащаб. 

Той каза че при подготовката на доклада, лично е отпътувал за Азербайджан и е посетил населените места които са пострадали в резултат на нападенията на арменската армия.

Малкоч каза че са инспектирали населените места, в Горанбой, Тертер, Гендже, Аадам и дори в околностите на столицата Баку, по които арменските сили са нанесли ракетни удари. Той подчерта че въпреки че Гендже и Тертер са били далеч от арената на мойните действия, са станали цел на арменските ракетни нападения и припомни че в резултат на тези нападения са загинали 94 цивилни азербайджанци и са били ранени 414 цивилни. 

Той каза че не желаят войни, но че в съответствие с международните закони, бойните действия в рамките на самозащита или други причини се водят на фронтовете и че нанасянето на съзнателни ракетни удари по населени места на 100-150 километра от фронта представлява престъпление срещу човечеството и нарушение на декларацията на ЕС за човешките права и на Женевското споразумение. 

Малкоч посочи че в Азербайджан са станали свидетели на ужасяващите последствия от арменските нападения разговаряли са с родственици на загиналите цивилни, с деца останали без родители, че са посетили разрушените училища, жилища и храмове и са документирали използването на забранено оръжие и боеприпаси, които документи са включени в доклада. 

Главният омбудсман на Турция отбеляза че докладът им е съставен от 7 раздела някои от които са "Нагорно-карабахският проблем", "Преценка на стълкновенията от гледна точка на човешките права", "Констатации постигнати в резултат на инспекциите на място", че е поставена и хронологична таблица на арменските нападения по населени места в Азербайджан, снимките на цивилните загинали в резултат на нападенията на арменските въоръжени сили и са инспектирали местата където са загинали цивилните.

Малкоч каза че с доклада са положили усилия за осигуряването на изправянето пред мвеждународни съдилища на отговорните за военните престъпления, за убийството на цивилните жители, бебета, деца, жени и старци, които са станали жертва на нападенията в полунощните часове. Той посочи че този докщлад ще бъде изпратен до всички правозащитни учреждения и организации в страната и в чужбина, до омбудсманствата и до комисиите за човешки права на Европарламента, а също и на Азербайджан.

Шереф Малкоч заяви че са положили усилия да изпълнят своите отговорности и задължения в името на човечеството и човешките права и че вече щафетата е предадена на другите учреждения в света. Той заяви че и другите световни организации и учреждения носят отговорност за изправянето пред правосъдието на отговорните за тези престъпления, за убийството на цивилни и за нарушенията на Женевската конвенция, Европейската харта ча човешките права и свободи и Универсалната декларация за човешките права и свободи. 

Малкоч каза че Армения смята че въпреки че е извършила военни престъпления, няма да бъде обвинявана, но забравя това че светът вече се е променил и нито Азербайджан, нито Турция вече не са предишните страни. Той каза че Армения смята че отново ще бъде защитавана от тези, които я подстрекават към подобни действия, но че подготвеният от тях доклад ще бъде открито доказателство пред съдебните органи за осъждането на Армения за извършените престъпления срещу човечеството. 

Шереф Малкоч посочи че с изтеглянето на арменските сили от окупираните азербайджански земи след подписването на 10ти ноември на споразумението с Азербайджан, е станало ясно колко големи са разрушенията причинени по време на арменската окупация. Той каза че арменците са извършили престъпления и срещу културното наследство на човечеството в Шуша, Аадам, Тертер и Келбеджер разрушавайки мюсюлманските гробища, превръщайки историческите джамии в свинарници. Малкоч заяви че арменците ще понесат отговорност и за кървавото клане в Ходжалъ за да не посмее никой в бъдеще да извършва подобни престъпления. 

В доклада подготвен от главното омбудсманство на Република Турция се отбелязва че арменските въоръжени сили са бомбардирали цивилни населени места далеч от фронтовата зона използвайки и забранени боеприпаси като касетни бомби и това представлява военно престъпление в съответствие с международните хуманитарни закони. 

Поставени са снимки на разрушенията причинени с арменските нападения и е посочено че са били разрушени 3 хиляди 410 жилища, 120 многоетажни жилища и 512 граждански обекта. 

Включени са и разговорите с близките на загиналите и доклад относно визитата в жилище в Гендже. 

Подчертава се че експертите са се запознали с лелята на двугодишната Нилай, чиито родители и баба са загинали в резултат на арменските нападения. Отбелязва се че загиналата майка на Нилай е била бременна.

     


Етикети: #доклад , #Турция

Още новини по темата