Нужно е ново определение на тероризма...

Премиерът Давутоглу отбеляза че няма да се суспендират демократичните права...

453028
Нужно е ново определение на тероризма...

Премиерът на Турция Ахмед Давутоглу подчерта че срдите искащи да злоупотребят с процеса на борба с тероризма разпространяват твърденията че Турция ще направи отстъпки от демократимчните стандарти и каза че даването на ново определение на тероризма с категоричност няма да означава отклонение от демократичните стандарти.

В изявлението което направи на летище Есенбога в Анкара преди да отлети за Брюксел, премиерът Давутоглу каза че няма да оставят настрана човешките права и свободи но че трябва да се промени определението за тероризма защото той е придобил нови измерения.

Давутоглу заяви че е наредил на заместник-председателите напарламентарната група на ПСР да проведат контакти със заместник-председателите на парламентарните групи на опозиционните партии във ВНСТ по въпроса за снемането на депутатския имунитет.

Премиерът каза че ако получат отрицателен отговор ще проставят самостоятелно в сила този процес и всдеки ще стане свидетел на това кой в парламента се бои от снемането на депутатския имунитет и иска да възпрепятства изправянето пред съда на депутати оказващи подкрепа на терористичната организация.

Давутоглу каза че предвложението на Турция предадено на ЕС във връзка с мигрантската криза продължава да е валидно и каза че е погрешно твърдението че ако предложенията на Труция бъдат приети тя ще се превърне в склад да бежанци.

Премиерът заяви че с категоричност не е възползват от тази криза с цел изгоди и че целият свят е станал свидетел на хуманното им отношение към бежанците. Той каза че за да бъдат разгърнати отношенията между Турция и ЕС са небходими стъпки като либерализация на визовия режим, даването на допълнителна финансова подкрепа от три милиарда евро за предстоящия три годишен период и откриването на нови преговорни глави в процеса на присъединителни преговори.Още новини по темата