Преки чуждестранни инвестиции за 1,5 милиарда долара

Притокът на преки чуждестранни инвестиции в Турция достигна 1,5 милиарда долара през първото тримесечие на годината...

2139359
Преки чуждестранни инвестиции за 1,5 милиарда долара

 

Притокът на преки чуждестранни инвестиции в Турция достигна 1,5 милиарда долара през първото тримесечие на годината.

Международната асоциация на инвеститорите публикува данните за преките чуждестранни инвестиции в Турция.

Общият размер на преките чуждестранни инвестиции в Турция през март е 336 милиона долара, а през първите три месеца на 2024 година тази цифра достигна 1,5 милиарда долара.

През разглеждания период най-големи са инвестициите във финансовите и застрахователните дейности.

През първото тримесечие страните от Европейския съюз (ЕС) продължават да са най-големият източник на инвестиционен капитал към Турция с дял от 58 %.

Холандия е на първо място с дял от 25%, на второ място са  Съединените американски щати с 21% и на трето Германия с зял от 12%.Още новини по темата