Индустриалното производство в Турция се е увеличило през декември

Индексът на индустриалното производство в Турция нарасна с 2,4% на месечна база през декември 2023 година, а на годишна база - с 1,6%...

2100129
Индустриалното производство в Турция се е увеличило през декември

 

Индексът на индустриалното производство в Турция нарасна с 2,4% на месечна база през декември 2023 година, а на годишна база - с 1,6%.

Турският статистически институт обяви данните за промишленото производство за декември 2023 година.

Индексът на сектор "Добивна промишленост" е намалял с 1,2% през декември спрямо същия месец на предходната година, докато индексът на сектор "Преработваща промишленост" е нараснал с 2,1%, а индексът на сектор "Производство и разпределение на електрическа енергия, газ, пара и климатични инсталации" е нараснал с 4,5%.

През декември индексът на сектор "Добивна промишленост" се понижи с 0,7%, индексът на сектор "Преработваща промишленост" се повиши с 2,9%, а индексът на сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и на газообразни горива" се понижи с 0,1% в сравнение с предходния месец.Още новини по темата