Ще използваме срещу Гърция всички легитимни средства...

Ще използваме срещу Гърция всички легитимни средства...

1885942
Ще използваме срещу Гърция всички легитимни средства...

Вчера под председателството на президента Реджеп Тайип Ердоган се проведе заседание на Съвета за национална сигурност СНС.  В изявлението което бе разпространено след заседанието продължило 4 часа се посочва, че провокативните действия на Гърция, която не се отказа от незаконните си практики въпреки нашите призиви да спазва задълженията си, произтичащи от международното право и договори, са били обсъдени подробно.

В изявлението на съвета се подчертават незаконните стъпки на Гърция. Беше подчертано, че няма да се въздържаме от използването на всякакви легитимни методи и средства за защита на интересите на нашата нация срещу напразните усилия на Гърция.

„Съветът беше информиран за операциите, проведени с решителност и успех срещу всички видове заплахи и опасности срещу нашето национално единство и солидарност и нашето оцеляване, особено терористичните организации PKK/KCK-PYD YPG-SDG, FETO и DEASH. Обсъдени бяха действията, които терористичната организация PKK/KCK, която е в процес на разпадане, може да извърши у нас и в чужбина.

Бяха обсъдени негативните последици от последните събития в Ирак върху сигурността и стабилността и усилията на терористичната организация PKK/KCK да използва тази ситуация, за да спечели пространство и да навреди на нашите двустранни отношения. Беше обърнато внимание на значението на действията в рамките на общото разбиране в борбата срещу терористичните организации.

Подробно бяха обсъдени провокативните действия на Гърция, която не се отказа от незаконните си практики въпреки нашите призиви да спазва задълженията си, произтичащи от международното право и договори.

Беше категорично подчертано, че няма да се въздържим от използването на всички видове легитимни методи и средства в рамките на международното право, за да защитим правата и интересите на нашата нация срещу напразните усилия на гръцката администрация, която се отклони от разума и саботира дори дейностите, извършвани в рамките на НАТО и открива огън по цивилни кораби, плаващи в международни води.

Кръговете, които насърчаваха Гърция да въоръжи островите с невоенен статут, бяха призовани към разумност.

Беше оценено решението на САЩ да вдигнат оръжейното ембарго срещу администрацията на кипърските гърци и беше отправен призив за отмяна на това решение, което би се отразило неблагоприятно на мира и баланса в Източното Средиземноморие и което също противоречи на духа на съюза.

Всички страни бяха поканени да признаят независимостта на Севернокипърската турска република, като се подчертава, че Тюркийе решително ще продължи своите многоизмерни дейности за защита на правата на кипърските турци.

Армения беше осъдена за провокативните си действия срещу Азербайджан и на арменската администрация беше припомнена отговорността й да се възползва от предоставената й мирна възможност и да изпълни всички свои договорни задължения.

Беше потвърдена силната подкрепа за Азербайджан, който полага големи усилия за постигане на траен мир, и беше подчертано, че всички участници в проблема, особено страните от региона, трябва искрено да допринесат за трайно решение, вместо да задълбочават разногласията.

Беше заявено, че трябва да се предприемат незабавни стъпки за прекратяване на продължаващата война в Украйна възможно най-скоро и беше отбелязано, че Тюркийе ще продължи да полага усилия за гарантиране на мира и облекчаване на хуманитарната криза и щетите от глобален мащаб, както в опити за установяване на зърнения коридор и осъществяване на размяната на затворници.

Беше заявено, че последните събития в Либия не трябва да накърняват средата на мир и диалог, установени с големи жертви, и не трябва да представляват пречка за волята на народа.

Беше подчертано, че честни, свободни и надеждни избори, които ще играят важна роля за бъдещето на страната, трябва да се проведат в съответствие с демократичните процедури и възможно най-скоро.Още новини по темата