Турция е с много високо човешко развитие

Според доклада на ООН за индекса на човешкото развитие Турция е с много високо човешко развитие...

1877384
Турция е с много високо човешко развитие

 

Турция е на 48-мо място сред 191 страни в доклада на ООН за индекса на човешкото развитие.

Програмата за развитие на ООН (ПРООН) публикува Доклада за развитие на човечеството за 2022 година, озаглавен „Несигурни времена, неспокоен живот: оформяне на нашето бъдеще в един променящ се свят“.

Турция се нареди за трети пореден път сред страните с „много високо човешко развитие“ и се класира на 48-мо място сред 191 държави.

Според доклада, който оценява постиженията на дадена страна  в три основни аспекта: продължителност на живота и здравословен начин на живот, знание или равнище на образованието, което се преценява според степента на грамотност на възрастните и жизнен стандарт, се наблюдава напредък и в трите измерения на индекса на човешкото развитие в Турция между 1990 година и 2021 година.

През този период очакваната продължителност на живота в Турция се е увеличила с 8,3 години, а средният период на образование се е увеличил с 4,2 години.

Брутният национален продукт (БНП) на глава от населението пък се е увеличил с около 139 % през същия период.

В доклада се посочва, че индексът на човешкото развитие е намалял в световен мащаб през последните 2 години поради коронавирусната пандемия, руско-украинската война и глобалните кризи.

Швейцария заема първо място в класацията по индекс на човешко развитие, на второ място се нарежда Норвегия, която е следвана от Исландия, Хонконг (Китай), Австралия, Дания, Швеция, Ирландия, Германия и Холандия.Още новини по темата