27,5 % от населението на Турция са деца

Турският статистически институт на Турция обяви статистически данни за детското население за 2019 година...

1400119
27,5 % от населението на Турция са деца

27,5 % от населението на Турция са деца.

Турският статистически институт обяви статистически данни за детското население за 2019 година.

Населението на Турция в края на 2019 година е наброявало 83 154  997  души, от които 22 876 798 са деца.

Според дефиницията на ООН възрастовата група 0-17 години са деца, през 1935 година децата са съставлявали 45 % от населението, докато през 2019 година са спаднали на 27,5 %.

През 2019 година детското население в страните от ЕС е съставлявало 18,6 % от общото население.

Страните от ЕС, в които делът на детското население е най-висок са Ирландия- 24,5%, Франция- 21,7 %, Великобритания и Швеция -21,1 %.

Най-нисък е делът на детско население в Италия -16%, Малта- 16,2% и Германия- 16,4 %.Още новини по темата