Заключения на Европейския съвет относно Турция

ЕС изрази готовност да задълбочи диалога с Турция...

2129277
Заключения на Европейския съвет относно Турция

 

Европейският съюз (ЕС) заяви, че има стратегически интерес от развитието на отношения с Турция, основаващи се на сътрудничеството и взаимната полза, а също така, че „отдава особено значение на възобновяването и напредъка на преговорите за уреждане на кипърския въпрос“.

Заключителната декларация публикувана след първия ден на срещата на върха на ЕС в Брюксел гласи: „Европейският съюз има стратегически интерес от стабилна и сигурна среда в Източното Средиземноморие и от развиването на отношения с Турция, основаващи се на сътрудничеството и взаимната полза.“

В декларацията на 27-те европейски лидери се иска продължаване на работата по препоръките, представени през октомври в съвместния доклад за отношенията ЕС-Турция на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел и Комисията на ЕС, като се посочва, че Комитет на постоянните представители на правителствата на държавите — членки на ЕС (КОРЕПЕР) е бил инструктиран да ги изпълнява по „поетапен, пропорционален и обратим начин и при необходимост да вземе допълнителни указания Европейския съвет.

В изявлението се казва още, „ В този контекст Европейският съюз отдава особено значение на възобновяването и напредъка на преговорите за уреждане на кипърския въпрос с оглед на засилването на сътрудничеството между ЕС и Турция. Като припомня предишните си заключения, Европейският съвет остава напълно ангажиран с цялостното уреждане на кипърския проблем в рамките на ООН, в унисон със съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и с основополагащите принципи на Съюза и достиженията на правото.“Още новини по темата