Рекорд на въглеродните емисии в атмосферата

Количеството на въглеродния диоксид в атмосферата се е увеличило с 45% от 1880 година насам, достигайки рекордно високи стойности.

2093857
Рекорд на въглеродните емисии в атмосферата

 

Количеството на въглеродния диоксид (CO2) в атмосферата се е увеличило с 45% от 1880 година насам, достигайки рекордно високи стойности.

Количеството на парниковите газове в атмосферата непрекъснато се увеличава поради човешката дейност, непрекъснатото увеличаване на производството и потреблението, работата и прекомерната употреба на изкопаеми горива.

По данни на Националната администрация на САЩ за океаните и атмосферата (NOAA) през последните 400 000 години преди периода на индустриализация нивото на въглероден диоксид (CO2) в атмосферата се е колебаело около 200-280 (частици на милион) ppm.

Докато през 1880 година стойността на въглеродния диоксид, един от основните газове, предизвикващи парниковия ефект, е била приблизително 291 ppm, през 2023 година тази стойност се е увеличила с 45% на 421 ppm.Още новини по темата