Европейската прокуратура ще започне да действа на 1 юни

Европейската комисия обяви, че Европейската прокуратура започва работа на 1 юни 2021 г....

1646179
Европейската прокуратура ще започне да действа на 1 юни

Европейската комисия официално потвърди днес, че Европейската прокуратура, която ще отговаря за провеждането на наказателни разследвания и преследвания във връзка с престъпления срещу бюджета на Европейския съюз, ще започне работа на 1 юни 2021 г.

Това е първата наднационална прокуратура, отговаряща за разследвонето на престъпления  срещу бюджета на ЕС, като  измами, корупция  или трансгранични злоупотреби свързани с ДДС над 10 млн. евро или присвоявания, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз.

В изявлението се подчерта, че Европейската прокуратура ще провежда своите разследвания и наказателни преследвания при пълна независимост от Комисията, другите институции и органи на Европейския съюз, както и от държавите членки.

Съвета на Eвропейския съюз прие регламента за сформиране на Европейска прокуратура през 2017 година. В рамките на настоящата ѝ структура участват 22 държави членки. Швеция, Унгария, Полша, Ирландия и Дания не пожелаха да се присъединят към общата прокуратура.

За главен прокурор на Европейската прокуратура, със седалище в Люксембург, бе назначена ръмънката Лаура Кьовеши.Още новини по темата