Мюсюлманското население в Европа ще се увеличи...

Според проучване на „Pew Research Centre” до 2050 година мюсюлманите в Европа ще нарастнат от 5 % на 11%...

858757
Мюсюлманското население в Европа ще се увеличи...

Според проучване на базираната в САЩ организация „Pew Research Centre” мюсюлманското население в Германия, което по настоящем съставлява 6% от населението на страната до 2050 година ще се увеличи на 11 %.

 Според изследването "Растящото мюсюлманско население в Европа" мюсюлманите в Европа ще нарастнат от 5 % на 11%.

Pew Research Centrе отбелязва, че в периода между 2010 и 2016 година в Европа са пристигнали 1 милион и 600 бежанци, от които 78% са мюсюлмани, а 86 % от бежанците пристигнали в Германия са мюсюлмани. Мюсюлманите в Германия могат да се увеличат от 6,1% през 2016 година до 20% до 2050 година, ако миграцията продължи, а в Европа от 4,9% на 14 %.



Още новини по темата