Балканите-Текущи събития 23

Тюрбето на Султан Мурад Іви в Косово продължава да буди голямо интерес...

986596
Балканите-Текущи събития 23

           Тюрбето на Султан Мурад Іви в Косово продължава да буди голямо интерес. През 2017 година тюрбето, което е символ на османската история и култура на Балканите бе посетено от над 20 000 души от различни страни.

         Специалистите занимаващи се с османските архитектурни паметници отбелязват, че най-хубавите образци на османски архитектурни паметници се намират на Балканите. Тюрбето на султан Мурад Іви в Косово, който е загинал по време на първата битка край Косово поле на 28 юни 1389 година има напълно различно значение. Това тюрбе, което е един от най-ранните османски монументи на културата на Балканите се е превърнало в символ на турското и мюсюлманско присъствие на Балканите.

         Ден преди първата битка край Косово поле султан Мурад Іви в молитвата си към Аллах изразил готовност да загине в името на успеха на войната и за да не загинат войниците му. Именно така и станало Султан Мурад Іви загинал по време на войната, която затвърдила турското господство на Балканите.

        За султан Мурад Іви са построени две тюрбета. В тюрбето в град Чекирге окръг Бурса е погребано тялото на султан Мурад Іви, а в тюрбето в Косово са погребанни вътрешните му органи. До тюрбето на Султан Мурад Іви се намират и гробовете на командващия силистренския гарнизон Ръфат Паша и валията на Косово Мехмет Паша.

        Това тюрбе, което се намира на няколко километра разстояние от столицата на Косово-Прищина днес продължава да е отворено за посещение. Почетната книга на тюрбето е подписана от редица бюрократи от Република Турция и от турци и мюсюлмани пристигнали от различните краища на Балканите.

          Тюрбето на султан Мурад Іви в Косово за първи път било реставрирано през 17 век през периода на румелийския белейрбей Мелек Ахмед Паша. Тюрбето, което по-късно през периода на султан Абдюлмеджит отново било реставрирано придобило днешния си облик. През 1896та година по заповед на султан Абдюлхамит ІІ към тюрбето била построена двуетажна постройка известна като “Селямлък” и където посетителите можели да си отпочиват и да пренощуват. През 1906 и 1911 година тази сграда била реставрирана. На 16ти юни 1911та година по повод посещението на султан Решад тюрбето било реставрирано на ново. След пълното изтегляне на Османската империя от Балканите през 1912та година, тюрбето на султан Мурад І било нападнато и разграбено на няколко пъти. През 1960-61 и 1968-70та година Федерална Република Югославия частично реставрирала тюрбето. По време на посещението през 1992ра година на тогавашния министър на културата на Република Турция Намък Кемайл Зейбек видял, че тюрбето има спешна нужда от ремонт в отговор, на което била осъществена частична реставрация.

        Тюрбето на султан Мурад Іви за последно е реставрирано през 2005та година със средствата отпуснати от Турската дирекция по вероизповеданията и Генералната дирекция на фондацията по вероизповеданията на Турция. Една от основните особености на тази реставрация е че е осъществена според оригиналния облик на тюрбето. Благодарение на археологическите разкопки бяха открити и най-старите основи на тюрбето.

        В рамките на проекта реализиращ се от Турската агенция за сътрудничество и развитие ТИКА Селямлъка на тюрбето бе преобразен в дом на културата. Във въпросният дом на културата са представени историята и битието на населението на Османската държава, а така също се експонират и восъчните статуи на Султан Мурад Іви и войните. Още новини по темата