Смърт и изгнание-22

Априлското встание в България...

2148824
Смърт и изгнание-22

Не знаем дали призивът, отправен в стихотворенията от революционния период в България, е получил голям отклик сред българския народ. Но бунтът, организиран от комитета в Букурещ, започва в Централна България през април 1876 г. Първата цел на въстанието, чийто дискурс е борбата за свобода на потиснатите народи срещу потисническата султанска администрация, по ирония на съдбата, както и в предишните бунтове, са турците. Бенковски освобождава измъчените по време на бунта турци и се обръща към тях със следното: „Върнете се в селото си и кажете на селяните ни за нашата добра воля и братска любов към мирните мюсюлмани. Кажете им, че нашата цел не е да нападаме бедните и угнетени селяни, били те турски или български. Ние не сме против мюсюлманите като цяло, ние се бунтувахме срещу кръвопийците паши и съдии, които са общи врагове на двата народа.

Но това са думи, които си остават чисто риторични и имат за цел да умилостивят турците. Това отново се вижда от протокола от предварително проведеното от Бенковски съвещание по повод бунта. Целта е по някакъв начин българите да доминират.

Въпрос: Как трябва да действаме срещу смесените села, тоест селата, в които живеят заедно българи и турци?

Отговор: Да се ​​създават въстанически отряди в села изцяло от българи, разположени в близост до смесени села. Трябва да се отиде в тези смесени села, да се спасят българите от ръцете на турците и след това да се отведат на определени места.

Въпрос: Как трябва да се третират турците, които се противопоставят на нашите желания в смесените села?

Отговор: Нека има клане и всички къщи да бъдат разрушени.

Въпрос: Как да се отнасяме към турците по селата?

Отговор: Въстаниците незабавно да нападнат турските села и да ги обезвредят с оръжие.

Въпрос: Как трябва да се отнасяме към турците, които ни се подчиняват?

Отговор: Оръжието и боеприпасите им да бъдат незабавно конфискувани и имуществото да им бъде отнето. В замяна на това те трябва да получат документи, подписани от лидера.

Въпрос: Къде да държим послушните турци?

Отговор: Да предадем турците на нашите хора. Те ще отведат всички турци, малки и големи, на места, избрани за подслон на български семейства. И там двете общности ще живеят заедно като братя.

Всъщност това не е нищо повече от казване на амин на молитва, която няма да се случи. Трудно е да се постигне мир, като се предаде агнето на вълка. Нещо повече, в среда, в която преди бунта се подхранва турско-българската враждебност и се дават обещания, че имотите на турците могат да бъдат конфискувани е почти невъзможно да се живее заедно. Особено след като се проля толкова много кръв... Въстаниците, които се бяха събрали на площад в Панагюрище, тоест Отлуккьой, един от центровете на въстанието, дойдоха в правителствената резиденция, водени от Волов и Бенковски.

Тъй като дежурните полицаи не ги подозират, те се излежават на диваните пред държавната управа. Може би, както и днес, манталитетът, че "няколко грабители нищо няма да направят" им даваше тази утеха. Дори изстрелите от близката къща не ги стреснали. В резултат на огъня, открит от въстаниците, загиват пет-шестима турци на площада. По-късно, в резултат на нападенията на провокираните български селяни и разрастването на бунта, броят на убитите за кратко време достига хиляди.

Българският писател Иван Вазов обяснява какво са причинили омразата и расизмът на хората през 19 век, когато бруталността е възхвалявана, в книгата си „Под игото“: „Когато другите се нахвърлиха върху него, той все още несъзнателно въртеше ножа си срещу тях . Беше като диво животно, жадно за кръв. Турчинът, който все още беше жив, сега се беше превърнал в купчина плът, загубила човешкия си облик. Върху топящия се сняг се образуваха локви кръв. Като извърна глава от тази грозна гледка, Огнянов си помисли: Това е брутално отмъщение, но то е справедливо в очите на Бога и пред човешката съвест. кръвожадност; но е добър знак. Българите сме овце от 500 години; Добре, че сега се превърнахме в диво животно. Хората уважават дивите кози повече от послушните овце, кучетата повече от козите, тигрите повече от вълците или мечките, хищните птици повече от кокошките, които са много добра храна за тях. защо? Защото те представляват силата, която означава свобода и справедливост.

 


Етикети: #програми

Още новини по темата