Дневникът 23

Уважаеми слушатели, продължаваме с историческите събития, случили се между 3-9 юни...

2149195
Дневникът 23

 

На 3 юни 2006 година Югославия e заличена от сцената на историята... Черна гора, една от републиките, които образуваха съюза, обяви своята независимост чрез референдум след 88 години единство. С отделянето на Черна гора Югославия, която е основана през 1929 година беше заличена от сцената на историята.

На 4 юни 1878 година е подписан Кипърският договор... С Кипърския договор, подписан между Османската империя и Великобритания управлението на острова е оставено на тази страна от името на султана. Противно на дадените обещания Великобритания допълнително укрепва своя суверенитет на острова. Освен това, вместо да върне острова на Османската империя, тя го анексира през 1914 г. Така Великобритания, която временно се установява на острова, за да защитава Османската империя от руските атаки, става собственик на земя без да е воювала.

На 5 юни 1827 година благодарение на войските, изпратени от Истанбул, възникналото в Пелопонес гръцко въстание е напълно потушено.

На 5 юни 1919 година след завършването на гръцката окупация в Западна Тракия капитан Фуат Балкан започва въоръжена съпротива. Поради тази съпротива, която по-късно е подкрепена от българските комити, гръцката армия изпада в много тежко положение в Западна Тракия. Освен това гръцката армия, страхувайки се да не бъде обградена отзад оставя тук две дивизии. Това означава две дивизии по-малко гръцки войници, отиващи в Анадола. Тази въоръжена съпротива продължава до 20 юли 1924 г.

На 5 юни 1926 година мосулският въпрос е решен с подписаното в Анкара споразумение между Турция, Великобритания и Ирак. Със споразумението страните се съгласяват да признаят съществуващата граница. Така възникна проблемният граничен въпрос, който мъчи Турция днес. В замяна е договорено 10 % от оставащите приходи от петрола на Мосул за Ирак да бъдат дадени на Турция за срок от 25 години. По-късно Tурция се отказва от това 25-годишно право в замяна на 500 000 британски лири.

На 5 юни 1991 година генералният секретар на Хелзинкския комитет за правата на човекав посещава Западна Тракия, за да разгледа положението на турското малцинство. По време на 5-дневното посещение обаче Атина не позволява на генералния секретар да влезе в места с концентрация на турци, които тогава обявява за "забранени зони". Така за пореден път се разкри какво разбира Гърция от демокрация и права на човека.

На 6 юни 1907 година британският крал Едуард и руският цар Николай II се срещат в Ревал. Мислейки, че причината за тази среща е подялбата на земите на Османската империя, Партията на Съединението и прогреса започва действия, които водят до обявяването на 2-ра конституционна монархия, за да нарушат играта, която се играе.

На 9 юни 1815 година приключва Виенският конгрес... На конгреса се решава Източният въпрос, който оформя света, особено Изтока, особено Османската империя, в съответствие с интересите на империалистическия запад. Така са положени основите на много негативни събития и кървави борби, преживяни днес, особено на Балканите. Според някои писатели „Проектът за Големия Близък Изток“, осъществяван от Америка и нейните съюзници днес, не е нищо повече от реализирането на Източния въпрос, който остава незавършен поради съветската революция през 1917 г., войната за независимост на Турция между 1920-23 г. и Кемалистката революция.

На 9 юни 1910 година турците в Констанца, Румъния, започват да издават вестник “Teşvik”, за да защитават и развиват своята национална идентичност, права и култура.

На 9 юни 1923 година в България е осъществен военен преврат... Земеделското правителство е свалено с военен преврат в България. Основната цел на националистическото правителство на Цанков са комунистите и турците. Междувременно турците се обединяват около обществото Туран и Асоциацията на турските учители, за да защитават правата си. Наред с това обаче военният преврат през 1934 година е голяма катастрофа за турците и тяхното сдружение, обществото Туран.

На 9 юни 1975 година е приета новата гръцка конституция... С конституцията в Гърция се възцарява демокрация. Но демокрацията не идва в Западна Тракия, където живеят турците, до средата на 90-те години. Напротив, най-голям натиск над турците е упражнен с конституцията от 1975 година и особено с членството на Гърция в Европейския съюз през 1981 година. Турците от Западна Тракия са лишени не само от малцинствените права, но дори и от основни човешки права. Някои права обаче се подобряват от средата на 90-те години. Това обаче касае само индивидуалните права, а не колективните прав получени с договорите.

На 9 юни 1999 година в Куманово, Македония е подписано Споразумение за военно-техническо сътрудничество между НАТО и представители на югославската армия и сръбското министерство на вътрешните работи. Със споразумението е постигнато споразумение всички сръбски въоръжени сили да напуснат Косово най-късно до 11 дни и за започването на международна военна и цивилна мисия под контрола на ООН в Косово. Още новини по темата