Смърт и заточение-6

Смърт и заточение-6

2099697
Смърт и заточение-6

„Основната причина, поради която британците и французите се интересуват от гърците, е тяхното убеждение, че те могат да играят икономическа роля в разпространението на индустриалните им продукти на изток. По-специално Западен Анадол привлича вниманието на Великобритания в това отношение.

С това изявление завършихме програмата от миналата седмица. Продължаваме днес с темата ни.

По темата Карпат казва следното: „Гръцкото население, надхвърлящо 1 милион в Западен Анадол през 19 век, е резултат от имиграция. В началото на 19 век, според преброяването от 1831 г., броят на раята, т.е. немюсюлманите (само мъже), в санджак Мугла (който по-късно става провинция Айдън), който включва Измир, е 22 хиляди 657 души. Мюсюлманите наброяват 45 хиляди 520 и това не включва мюсюлманите номади. Тъй като Измир се превръща в най-важното пристанище на Османската империя в средата на 19 век, е много естествено Западът, особено Англия, да иска да доминира тук. Въпреки това, за да контролира икономическия живот на Западен Анадол, се вижда, че Англия прилага политиката, която прилага във всяка колония тук и използва гръцките християни като посредници между местните хора и собствената си страна. Поради тази причина тя подкрепи миграцията на сравнително бедния гръцки народ, живеещ на гръцките острови, към провинциите на Западен Анадол.

С миграцията се променя етническата структура на собствениците на капитал в региона. Благодарение на сътрудничеството хората, които идват и се заселват в региона, създават малки предприятия чрез частни производства. Фабрика за сапун, масло, магазин за хранителни стоки и др. Те служат като мостове в търговията между Анадола и Англия. Каквато и да е причината, това сътрудничество води до силно натрупване на капитал сред миноритарните търговци. Особено с увеличаването на търговията през 19 век, малцинствените търговци в цялата империя, особено в Западен Анадол и на Балканите, имат силна капиталова структура. В същото време те постепенно започват да изместват местното население, особено турците. А именно, първо дошъл гръцки търговец и се заселил в селото на турците. Благодарение на установения икономически ред се получава интересно развитие. Докато той става по-богат, селяните обедняват. Лошата реколта, дълговете и данъците обедняват още повече селяните. След определен момент селянинът напуска селото, защото губи всичко, което има. Междувременно се случва друго интересно събитие. Освободените от турски селяни места се запълват от роднините на първия пристигнал грък. Нищо не се променя и за богатите турци. В резултат на всички тези развития много места в Западен Анадол паднаха в ръцете на гърците.

Сътрудничеството със Запада, основано на взаимна изгода, води до укрепване на немюсюлманските търговци, особено на гърците, както числено, така и капиталово. Толкова много, че те са в състояние да дават пари назаем на Османската империя. Това развитие също така води до отношения на интереси на малцинствените търговци със Запада и тяхното запознаване със западната култура. Съответно започва нов процес във формирането на етническа и национална идентичност. Развитието на отношенията със западния свят, натрупването и забогатяването на капитала води до появата на ново поколение, което получава образованието си на Запад и се запознава с националистическите идеи и идеологии там. Тези високообразовани хора, завърнали се по-късно, стават разпространители на идеите за независимост от Османската империя. Следователно всички християнски малцинства поставят голям акцент върху образованието, тъй като разбират важността на независимостта. Те финансират собствените си училища с възможностите, предоставени от тяхната икономическа мощ. Откриват национални училища на много места.

Гърците водят в това отношение. Тъй като те са били въведени в западната култура много по-рано, тъй като международната търговия се е извършвала предимно по море и те са били доминиращата сила в това отношение. Тази ситуация също ги кара да се появяват на сцената на историята като търговци по-рано от други общности. Естествено, те бяха първите повлияни от западната мисъл и образование и съответно те бяха първите, които предприеха действия, за да гарантират, че децата им получават образование на Запад. Тези, които се връщат от обучение в много професии, мотивират другите. Така броят на хората, образовани на Запад, се увеличава бързо. Повечето от тези, които заминават на запад за образование обаче, не се връщат само с професия. Тези хора, които също са обхванати от идеята за свобода и националистически идеи, донесоха със себе си идеята за създаване на независима държава.

 


Етикети: #балкани

Още новини по темата