Смърт и заточение-5

Смърт и заточение-5

2099695
Смърт и заточение-5

Последната ни програма завършихме така: „Когато османците идват на Балканите, в региона не е имало силна, организирана държавна система. Освен това имаше борба за суверенитет в географията, където феодалният ред беше доминиращ. Съответно проблемът с обществения ред и безопасността на живота беше на най-високо ниво. Затворихме го с изречението: Сега продължаваме откъдето тръгнахме.

Освен това войните между феодалите, т.е. малките държави, и високите митнически стени имаха много отрицателно въздействие върху икономическия и търговски живот. Производството почти не съществуваше и нивото на благосъстоянието беше на най-ниското ниво. Съответно социалното недоволство беше доминиращо в целия регион. По-специално, движението на богомилите сее хаос в целия регион, от Италия до украинските равнини. В резултат на всички тези политически, социални и икономически развития, Османската империя става доминираща на Балканите за много кратко време, без да среща особени затруднения, благодарение на турците, които преминават през Анадола, първо от север, а след това през Анадола, под ръководството на деди, бащи и дервиши.

С появата на Османската империя на Балканите започва вторият период на миграционни движения. Въпреки това миграционните движения през този период са много различни от предишните. Този път решаващият фактор е по-скоро съзнателната систематична политика на заселване и разширяване на държавата, отколкото индивидуалните усилия на хората. В резултат на това може да се каже, че турците, както всички други народи, са дошли от други места и са се заселили на Балканите. Но те изпревариха другите народи с организационните си способности и успешно запълниха политическата празнина, създадена от разпадането на Византия. Османската империя доминира на Балканите за кратко време.

С това развитие настъпват бързи положителни промени на Балканите. Регионът се развива бързо в среда на сигурност и мир. Икономиката и търговският живот се съживиха и с планираната и систематична политика за заселване населението на региона се увеличи и бяха създадени нови градове. През 17 век обаче този процес започва да се обръща. С нови открития и нови икономически политики Западът започна да се появява на сцената на историята като нова сила. С този процес капитулациите престават да бъдат оръжие в ръцете на Османската империя и се превръщат в окови на краката й заедно с новите привилегии, придобити от Запада. Съответно първо чуждите, а след това и местните немюсюлмански търговци излизат на преден план в Османската империя.

По темата проф. д-р Шевкет Памук казва следното: „Според общото мнение, защитавано от онези, които тълкуват последния период от османската история, особено в контекста на конфликт между мюсюлмани и немюсюлмани, малцинствените търговци попадат под закрилата на европейските държави поради техните религиозни и етнически характеристики и защото не са имали силата да се конкурират с мустемините. За кратко време те стават представители на чужди интереси в империята и играят важна роля в отслабването и разпадането на Османската империя. Когато обаче разгледаме дейността на малцинствените търговци и техните отношения с европейските търговци в регионите на империята, които започват да се отварят за търговия с Европа в началото на 18 век, става ясно, че този прост възглед не е достатъчен и ситуацията в регионите на империята, които се отварят за външна търговия, е още по-сложен. Например в Западен Анадол, регионът, който е най-отворен за търговия с Европа, немюсюлманските търговци не са се занимавали само с външна търговия. Изследванията на град Решат по този въпрос показват, че търговците на дхими са създали търговска мрежа, която се е разпространила във вътрешността на региона.

Историкът Кемал Карпат, известен с изследванията си върху османското население, прави подобна оценка по отношение на гръцката буржоазия. Според него разрастващият се европейски капитализъм играе най-важна роля за укрепването на гръцката буржоазия и появата на гръцкия национализъм. Според Карпат обаче причината за това е конфликтът на рационални, а не на емоционални интереси. Основната причина, поради която британците и французите се интересуваха от гърците, беше тяхното убеждение, че те могат да играят икономическа роля в разпространението на техните индустриални продукти на изток. Западен Анадол по-специално привлича вниманието на Англия в това отношение.


Етикети: #балкани

Още новини по темата