Новата визия на Турция 7

Връзката между политиката и теологията

433780
Новата визия на Турция 7

Прочутия германски политолог Карл Шмид подчертава че между политиката и теологията има онтологическа връзка и че основните понятия в политиката са взаимствани от теологията. Шмид оценява и политическите власти като орган с компетенциите да определя нормите и изключенията.

Един от най-трудните въпроси за човечеството винаги е бил въпросът да определи каквно е правилно и какво е погрешно. За всички човешки взаимоотношения и действия има определени норми за правилно и погрешно. Според Шмид именно властта притежава силата да определя и тези норми.

Властта е една невидима сила притежаваща свои инструменти и средства за въздействие. Не знаем дали е възможно властта да остане необвързана от своите норми, но знаем че пророкът Йомер е наставлявал на своите областни управители да не се превръщат във едновластни владетели.

Да държиш властта в ръцете си и да не се възползваш от всевластието. Това е един много труден проблем за управляващата върхушка, който е актуален и днес, защото и днес не се признават никакви граници и ценности в определянето на насоките и позициите на политическите сили.

Личносттните качества се оценяват като основни определящи качества за владетелите и управляващите, но хората продължават да дискутират над проблема за контрола и контролираното укрепване на властта.

Днешните власти в света са именно механизми, които притежават пълномощията да определят нормите на действие и поведение на хората. Това същевременно е и отражение на инстикта за противостоене със създателя.

В нашите традиции, от значение не се явява формата на управление, а принципите на които се оснавава това управление. Най-важното качество на властите е да бъдат справедливи и да са способни да налагат справедливостта.

Едно от най-съкровените желания на хората винаги е било да бъде създадена власт и управленческа система, които ще наложат справедливостта. Справедливостта е аккто техническо, така и метафизическо понятие.

Справедливостта е един от основните принципи на ислямската религия. Днешните условия в ислямския свят с категоричност са нежелани и се дължат на извънредните условия. Те се явяват и определящ фактор за насочването на усилията към поправка на тези условия.

За мюсюлманите, справедливостта не е принцип само за властта, тя обхваща дори и неодушевените същества.

Пророкът Йомер, изпраща писмо в подкрепа на управителя на Египет който се противопоставя на традицията на египтяните да принасят в жертва на река Нил дете на едно бедно семейство, за да си осигурят благоволението на речния бог. В писмото си пророкът Йомер заявява следното-ей Нил, ако ти течеш произволно и на своя глава, тогава спри да течеш. Но ако ти течеш благодарение на волята на Аллах, тогава ще се подчиняваш на неговата воля и ще увеличаваш плодородието на земите си.

Аллах определя законите в природата и законите валидни в обществото. Съвмеренното общество, със самоувереността дължаща се на това че е наложила контрол над природата и над обществените сили, е започнало да определя и кое е правилно и кое е неправилно, като налага изключенията посредством политическата власт.

Може да се каже че дори се предприемат опити за поставянето на едно ниво на божествения създател и на политическите сили.

В западната култура, главното качество на политическата власт не е само да определя нормите. В нея властва схоластиката, и тя се самооценява като единствената и най-голяма сила в света.

По този начин тя се опитва да определя правилата и нормите и за ислямския свят и да налага своето върховенство, без да се съобразява със специфичните особености на ислямския свят.

Ясно е че западният свят ще полага всички усилия за да отстрани една евентуална сила, която ще се противопостави на това тяхно разбиране и ще наруши установеното от тях равновесие.

Предложихме ви коментар на преподавателя в университета Йълдъръм Баязид Професор Доктор Мазхар Баглъ.


Още новини по темата