Продължават цермониите Шеби Арус

Продължават церемониите Шеби Арус по повод 745-тата годишнина от смъртта на велеликия турски поет, учен и суфи мистик Мевляна Джаледдин-и Руми...

1107231
Продължават цермониите Шеби Арус

Продължават церемониите Шеби Арус по повод 745-тата годишнина от смъртта на велеликия турски поет, учен и суфи мистик Мевляна Джаледдин-и Руми.

В рамките на мероприятията организиращи се в периода 7-17 декември концерт изнесе иранското музикално общество за духовна музика със солист Мохамед Азами.

Концерт изнесе и оркестъра за османска военна музика Мехтер на голямата община Коня на площад Мевляна.

По повод годишнината от смъртта на Мевляна, който самия той окачествява като ден на единение с Аллах ще бъдат организирани серия от кенцерти,театрални постановки и поетични рецитали.Още новини по темата