Излезе първият брой на списание „Академия”

Излезе първият брой на списание „Академия” на Турската радио телевизионна корпорация ТРТ...

431040
Излезе първият брой на списание „Академия”

Излезе първият брой на списание „Академия" на ТРТ.

Турската радио телевизионна корпорация ТРТ излиза на преден план не само с радио и телевизинните си емисии, но и с редица периодични печатни издания, едно от които е списание „Академия".

С това списание ТРТцели да ни запознае с проблемите пред които е изправена издателската индустрия, да подготви нови стратегии в тази сфера и да представи конкретни предложения на законодателните органи в тази сфера.

В списанието се отдава място и на статии на английски език.

Основната тема разисквана в първия брой на списание „Академия", което се подготвя от Дирекцията за образователни програми при ТРТ и чиито главен редактор е професор Билал Арък е „Развлекателната индустрия". В януарския брой на списанието освен научни проучвания са поместени и интервюта с важни имена от академичните и медийни среди и рецензии и анализи на книги.

Вторият брой на списанието ще бъде издаден през юли 2016та година. Тема на досиетата ще бъде „Дигиталната медия".

Това досие обхваща различни интересни подтеми като „Дигитална медия и право", „Социални мрежи и интернет- революции", „Дигитална култура и виртуална самоличност", „Дигитален пласмент", „Интерактивни медии", „Дигитална мадия и свобода на личността", „Дигитални реклами", „Дигитална дипломация" и други.Още новини по темата