Расте интересът на чуждестранните инвеститори към Турция

Международната асоциация на инвеститорите публикува „Бюлетина за международните преки инвестиции“...

2115024
Расте интересът на чуждестранните инвеститори към Турция

 

Интересът на чуждестранните инвеститори към Турция продължава да расте.

Международната асоциация на инвеститорите публикува „Бюлетина за международните преки инвестиции“.

Преките международни инвестиции в Турция през януари възлизат на 910 млн. Долара, което е ръст от 20 % на годишна база.

На секторна база най-голям приток на инвестиции има в сектора на добивната промишленост.

През януари най-много международни инвестиции са реализирани от Съединените американски щати (САЩ) с 44 %. САЩ са следвани от Германия със 17 % и Обединеното кралство с 12 %. Общият дял на инвестициите от страните от Европейския съюз е 27 %.Още новини по темата