Ръст на промишленото производство с 3,3% в Турция през ноември

Индексът на промишленото производство в Турция нарастна с 3,3% на месечна база през ноември 2021 година....

1761952
Ръст на промишленото производство с 3,3% в Турция през ноември

Индексът на промишленото производство в Турция нарастна с 3,3% на месечна база през ноември 2021 година и с 11,4% на годишна база.

Турският статистически институт обяви данните за индекса на промишленото производство през ноември  2021 година.

През разглеждания период промишлено производство нарасна с 11,4% спрямо същия период на предходната година.

Производственият индекс отбеляза най-високият си ръст на годишна база сред индустриалните подсектори, минната индустрия (7,5%), преработващата промишленост (12,5%) и производството и доставките на електричество, газ и климатизация (4%).

Промишленото производство в Турция се е увеличило с 3,3% на месечна база през ноември 2021 г.

През въпросния период индексът на преработващата промишленост нарастна с 3,8 процента, а индексът на производството и доставките на електричество, газ и климатизация нарасна с 0,4 % .

 

 Още новини по темата