Износът на Турция се увеличи с 46,9 % през юни

Износът на Турция се увеличи с 46,9 % през месец юни на годишна база и достигна 19 775 000 000 долара...

1682935
Износът на Турция се увеличи с 46,9 % през юни

Износът на Турция се увеличи с 46,9 % през месец юни на годишна база и достигна 19 775 000 000 долара.

Турският статистически институт обяви подготвените съвместно с министерството на тъврговията временни данни за търговията през месец юни.

През разглеждания период износът на Турция се увеличи с 46,9 % на годишна база и достигна 19 775 000 000 долара.

В периода от януари до юни Турция реализира износ за 104 945 000 000 долара, което е ръст от 39,8% спрямо същия период на миналата година. Още новини по темата