Спад на безработицата

Турският статистически институт оповести данните за безработицата през месец ноември 2017 година...

911240
Спад на безработицата

Турският статистически институт оповести данните за безработицата през месец ноември 2017 година.

През разглеждания период безработицата се понижи на 10,3%.

През месец ноември 2016 година безработицата в Турция бе 12,1%.

През ноември на работа са приети още 1 милиона 448 души, с което броя на работещите се увеличи на 28 милиона и 515 хиляди души.

През разглеждания период броят на безработните намаля с 440 хиляди души и достигна 3 милиона 275 хиляди души.Още новини по темата