Türkiye ilә BӘӘ arasında 50 milyard dollar dәyәrindә bir sıra müqavilә imzalanıb