Taxıl qiymәtlәri aşağı düşmәkdә davam edir

Taxıl qiymәtlәri aşağı düşmәkdә davam edir