Livanda baş verәn partlayışda hәlak olanların sayı 100 nәfәrә çatıb

Livanda baş verәn partlayışda hәlak olanların sayı 100 nәfәrә çatıb