Amazon meşәlәrindә baş verәn yanğının törәtdiyi fәsadlar

Amazon meşәlәrindә baş verәn yanğının törәtdiyi fәsadlar