Müdafiə naziri Xalid əl-Ubeydinin bölgədə tǝlim keçǝn əsgərləri ziyarəti  ortaya çıxdı


Etiketlәr: