Məscidi-i əqsadakı elektron axtarış detektorlar qaldırılır